•  


  •    
Bibiheybət ziyarətgahı
VII əsrdə İslamın Azərbaycanda yayılması ilə bağlı memarlığımızda üslub yeniliyi də yaranmışdır...