•    
  •  






Bibiheybət ziyarətgahı
VII əsrdə İslamın Azərbaycanda yayılması ilə bağlı memarlığımızda üslub yeniliyi də yaranmışdır...