•    
  •  


Bibiheybət ziyarətgahı
VII əsrdə İslamın Azərbaycanda yayılması ilə bağlı memarlığımızda üslub yeniliyi də yaranmışdır...